Laat je whiplash behandelen en voel hoe je klachten verminderen, zodat je minder pijn en beperkingen ondervindt in jouw lichaam. Laat je whiplash niet in chronische (blijvende) klachten overgaan, ervaar wat Guasha voor je kan betekenen!

Wat is een whiplash?

De term whiplash, letterlijk zweepslag, wordt gebruikt voor nekletsel waarbij het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt. Vaak als gevolg van een kop/staart botsing, maar kan evengoed opgelopen worden door een ongelukkige val van de trap, een ongeluk tijdens het sporten of een harde stoot.
Op röntgenfoto’s zal bij een whiplash niets te zien zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de banden en spieren in de nek door de klap worden uitgerekt, waardoor zenuwen ontregeld raken. Dit kan leiden tot lichamelijke èn geestelijke klachten.

Whiplash versus zweepslag

Een whiplash is niet hetzelfde als een zweepslag. In medische termen wordt een zweepslag gebruikt voor een verrekking of scheur in de nekspieren. Bij een whiplash spelen ook andere factoren mee.
In het meest gunstige geval is er alleen sprake van een verrekking van de nekspieren, welke gepaard gaat met aanhoudende pijn, die zelfs maandenlang kan duren. De aanhoudende pijn wordt veroorzaakt door het feit dat de nek altijd in beweging is en nauwelijks kan worden ontzien, het zorgt immers voor het evenwicht en dient altijd rechtop gehouden te worden. Dit in grote tegenstelling tot een spier in arm of been, die gefixeerd en volledig rustig gehouden kan worden.
Naast de spieraandoening in de nek kan er ook sprake zijn van beschadigingen aan de tussenwervelschijven, aan de weke delen op cellulair niveau of licht hersenletsel. Dit betekent dat een patiënt nooit behandeld mag worden alsof er slechts sprake is van een zweepslag in de nek!

Acute klachten

Door de snelle beweging van het hoofd bij een whiplash kunnen weefsels in de nek en de hals beschadigd worden en kunnen de hersenen door elkaar worden geschud. Dit geeft bij iedere patiënt andere klachten.
De klachten zijn dan ook zeer divers en bij iedereen anders. Veel voorkomende klachten vanaf het moment van het ongeval tot maximaal 8 weken later kunnen zijn:

 • onregelmatige hoofdpijn
 • migraine
 • nekpijn, eventueel uitstralend naar armen en rug
 • stijve nek
 • vermoeidheid
 • concentratie- en geheugenstoornissen
 • pijn in schouder, arm en/of hand
 • angst/depressie
 • slaapstoornis
 • zenuwpijn
 • pijn in boven- en/of onderkaak

In de praktijk blijkt dat als iemand na 2 tot 3 maanden nog steeds klachten heeft, de kans groot is dat deze klachten levenslang zijn. De langdurige whiplash klachten zijn dezelfde als acute whiplash klachten. Daarbij kunnen verschillende psychische klachten ontstaan.
De dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby of sport, worden door de whiplash klachten meestal sterk beperkt. De patiënt kan niet meer doen wat hij voorheen nog wél kon. Dat kan heel frustrerend zijn.
Ook kunnen financiële zorgen een negatieve invloed hebben op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Het is van groot belang om zowel de lichamelijke als emotionele impact van een whiplash niet van elkaar los te koppelen. Uitingen van angst, veelvuldig huilen en doorlopende geïrriteerdheid (psyche) kunnen het gevolg zijn van een hersenkneuzing. Daarbij kunnen de klachten het hele lichaam betreffen en zijn merkbaar in de armen, handen, benen en voeten.

Behandeling algemeen

Er is nog veel onduidelijkheid en onbegrip over whiplash letsel en zelfs de meningen van artsen en specialisten hierover lopen behoorlijk uiteen. Er is geen eenduidige behandelmethode voor een whiplash.
Dankzij verschillende onderzoeken komt er wel steeds meer inzicht in de verschillende klachten die vaak voorkomen bij een whiplash, wat resulteert in een betere begeleiding en behandeling van de patiënt. Afhankelijk van de klachten en de ernst ervan is het noodzakelijk om eerst de volgende stappen te zetten na een whiplash trauma:

 • Bezoek huisarts direct na het ongeluk
 • Verwijzing naar een neuroloog
 • Verwijzing naar een manueel of fysiotherapeut
 • Eventueel behandeling door een psychotherapeut
 • Alternatieve en natuurlijke behandelwijze

Behandeling met Guasha therapie

Ik werk met olie op nek, schouders en armen, daarbij gebruik ik diverse stenen om zo aan de verschillende behoeften van je lichaam te voldoen. Het hoofd krijgt een behandeling om de verbinding via de nek naar de rest van het lichaam te herstellen.
De pijnlijke plaatsen behandel ik met de juiste techniek die op dat moment bij jouw situatie past. Een behandeling zorgt dat afvalstoffen sneller afgevoerd worden, waardoor je pijn vermindert, een betere doorstroming van bloed en energie plaatsvindt en het zenuwstelsel beter gaat functioneren. Er ontstaat ruimte, zodat je beweging in nek, schouder en arm verbetert!
Laat je whiplash niet in chronische (blijvende) klachten overgaan, ervaar wat Guasha voor je kan betekenen!

Lees ook mijn blogartikel over frozen shoulder!