Disclaimer

Algemeen
Praktijk Via Corpus, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 67565190, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.praktijkviacorpus.nl
Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Praktijk Via Corpus streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
Praktijk Via Corpus aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Praktijk Via Corpus niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Praktijk Via Corpus heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in Traditionele Chinese en orthomoleculaire geneeskunde te informeren over de bijdrage die behandeling en/of voeding in relatie tot gezondheid geeft in de breedste zin van het woord.
Praktijk Via Corpus kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts en/of specialist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Aan de berichtgevingen die Praktijk Via Corpus publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over de disclaimer van Praktijk Via Corpus?
E-mail dan naar colinda@praktijkviacorpus.nl