Home » Blog » Bewegen » Torticollis Spasmodica behandelen met Guasha therapie
torticollis spasmodica hangende tulp

Torticollis Spasmodica behandelen met Guasha therapie

door | 29 mrt, 2018 | Bewegen, Leven zonder pijn

Ben jij torticollis spasmodica patiënt en wil je dat op een natuurlijke manier je klachten verminderen, maar weet je niet hoe en wie je kan helpen? Door middel van dit blogartikel wil ik bij jou en andere torticollis spasmodica patiënten interesse wekken voor mijn behandelmethode met Guasha therapie. Ik wil heel graag in contact komen met jou, zodat ik je kan helpen om je klachten aan te pakken. Ik zal eerst dieper ingaan op de aandoening zelf: Torticollis Spasmodica één van de vele vormen van dystonie.

 

 

 

 

Wat is torticollis spasmodica?

Torticollis spasmodica of cervicale dystonie behoort tot een stoornis in de spierspanning van nek, hals (en schouders). Deze stoornis valt onder de verzamelnaam dystonie, wat letterlijk verkeerde spierspanning (tonus) betekent.

Het uit zich door onvrijwillige samentrekking en verkramping van de nek- en halsspieren, waardoor er een abnormale stand en/of abnormale bewegingen van het hoofd ontstaan. Het hoofd kan niet stil gehouden worden door het schokken en beven (tremoren) en in verergerde vorm mondt dit uit in een dwangstand van het hoofd. Dit kan een scheefstand zijn naar rechts of links maar ook naar voren of naar achteren. Sommige patiënten ervaren dagelijks pijn. Het is een chronische ziekte die kan variëren in het klachtenpatroon.

 

 

 

 

Hoe herken je Torticollis Spasmodica?

Een beginnende torticollis spasmodica valt het eerst op bij het uitvoeren van een willekeurige beweging of het handhaven van een bepaalde houding. Het wordt vaak het eerst opgemerkt tijdens zitten of staan zonder ondersteuning van het hoofd.

De symptomen nemen toe tijdens het lopen, terwijl de patiënt geen klachten heeft tijdens het rusten met het hoofd gesteund op een kussen.

 

 

 

 

Dystonie

Dystonie kan een gevolg van een afwijking in de hersenen zijn, een neurologisch defect. Door de aandoening in de hersenen wordt de aansturing van een deel van de spieren verstoord en geeft aanleiding tot spiercontracties met abnormale houdingen en bewegingen. Een andere mogelijkheid is dat de aansturing van het zenuwstelsel door de hersenen stilvalt, het gevolg is dat het spierstelsel verstoord raakt.

Er zijn veel verschillende vormen van dystonie:

 • Spasmodische dystonie, waarbij de stembanden onwillekeurige bewegingen maken.
 • Oromandibulaire dystonie, waarbij de mondspieren, kaakspieren, platysma en tong verkrampen.
 • Focale dystonie bij musici, een vorm van dystonie die beperkt blijft tot één bepaald  lichaamsdeel dat direct betrokken is bij het bespelen van een instrument.
 • Blefarospasme, spasme van de ooglidspieren.
 • Schrijfkramp, waarbij de vingers en/of handspieren verkrampen tijdens schrijven.
 • Myoclonus dystonie, kortdurende schokken van het gezicht, schouders en armen.
 • Paroxymale dystonie, treedt in aanvallen op en lijkt op epilepsie.
 • Hemifacialisspasme, is eigenlijk geen dystonie maar een irritatie van de aangezichtszenuw (nervus facialis) die een eenzijdige spasme in het gezicht veroorzaakt. De spasme begint altijd bij het oog.

Naast de bovenstaande vormen van dystonie (en torticollis spasmodica) bestaan er nog diverse andere varianten van dystonie die ik hier niet verder benoem.

Ik beperk mij in dit blogartikel tot de torticollis spasmodica patiënten, de meest voorkomende vorm van dystonie. De torticollis spasmodica groep is met 3000 patiënten in Nederland de grootste binnen de idiopatische dystonie groep.

 

 

 

 

Oorzaken van Torticollis Spasmodica (letterlijk krampachtige draaihals)

In de meeste gevallen wordt geen oorzaak voor torticollis spasmodica gevonden. Men spreekt dan van een primaire of idiopatische torticollis spasmodica.

Waarschijnlijk moet gezocht worden naar een functiestoornis in specifieke gebieden van de hersenen, waaronder de basale ganglia. Dit zijn structuren, diep in de hersenen, die een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van onze bewegingen. Zij reguleren de vele spiercontracties die nodig zijn om een bepaalde beweging te maken. Bij een probleem van de basale ganglia, bestaat de kans dat de verkeerde spieren samentrekken bij een beweging of dat bepaalde spieren onnodig samentrekken.

Bij een kleine groep wordt wél een oorzaak gevonden. Men spreekt dan van een secundaire of symptomatische torticollis spasmodica.

Oorzaken van een secundaire torticollis spasmodica kunnen o.a. zijn:

 • ziekte van Wilson (stoornis in de koperhuishuishouding, bij patiënten < 50 jaar)
 • hersen- of ruggemerg beschadigingen
 • zeldzame neurologische ziekten
 • medicaties zoals neuroleptica en L-dopa
 • periode van spanning, stress of angst

Naast het gegeven dat torticollis spasmodica door een neurologisch probleem kan ontstaan is er tevens een relatie tot torticollis spasmodica die te maken heeft met de factor spanning/stress of angst. De klachten en symptomen kunnen door spanning/stress of angst verergeren. Naarmate de bewegingen meer ongecontroleerd worden, groeien angst en stress en daarmee de effecten van torticollis spasmodica.

De mate waarin de patiënt wordt getroffen, in de familiekring en het sociale aspect, hangt af van de mate waarin de aandoening sociaal invaliderend is en de patiënt vaardig is om de problemen die dit ziekte proces met zich meebrengt te trotseren. De houding van de patiënt ten aanzien van zijn handicap kan de lichamelijke en psychologische effecten van de aandoening verergeren of verminderen.

Torticollis spasmodica is niet levensbedreigend, maar kan het wel worden door de invaliditeit die de ziekte met zich meebrengt en het sociaal geïsoleerd raken.

 

 

 

 

Guasha therapie als behandelmethode

Guasha therapie wordt sinds 2013 ingezet bij torticollis spasmodica patiënten en heeft al voor veel mooie resultaten gezorgd. Het behandeltraject is weliswaar lang, maar de moeite waard.

Wat Guasha o.a. doet is het zenuwstelsel aanspreken/manipuleren van buitenaf via de huid en spierstelsel naar de zenuwen/hersenen toe. Een andere reden dat Guasha werkt zou kunnen zijn dat embryonale huid en zenuwen uit eenzelfde soort weefsel zijn ontstaan.

 

Resultaten vanaf 2013 tot nu toe met Guasha therapie:

Van 15 patiënten die behandeld zijn met Guasha ondervond bijna 100% verbetering een sterke afname van klachten/symptomen. Afhankelijk van de ernst van de torticollis spasmodica zullen er 20 – 25 behandelingen nodig zijn. Tot aan behandeling 6, wekelijks daarna twee wekelijks een behandeling. Uiteindelijk zal een keer per maand de behandeling onderhouden moeten worden.

 • tussen 1 – 7 behandelingen: geeft eerste resultaten, tremoren verminderen
 • rond 12 – 15 behandelingen: eerste doorbraak
 • tussen de 15 – 20 behandelingen treedt vaak een terugval op, de ervaring is dat dit een tijdelijke terugval is. Het advies bij terugval is om alsnog door te gaan met behandelen.

 

Wat kan je ervaren door behandeld te worden met Guasha?

Tremoren verminderen als eerste, spierspanning gaat verminderen in de loop van de behandelingen. Het moment dat cliënt geen spierspanning of tremoren ervaart komt altijd onverwacht! De levenskwaliteit neemt toe en de onzekerheid neemt af!

Onzekerheid ligt aan de basis van torticollis spasmodica patiënten. Het is van groot belang dat onzekerheid weggenomen wordt, indien dat gebeurt dan wordt het probleem vaak voor 90% opgelost.

 

 

 

 

Andere behandelvormen

Behandeling met geneesmiddelen is gericht op verlichting van de symptomen. Een aantal geneesmiddelen werken in op chemische stoffen die “boodschappen” overdragen van, naar of binnen het centrale zenuwstelsel. Andere geneesmiddelen ontspannen de spieren en verminderen de schokkende bewegingen en de spiercontracties.

Sinds de jaren 80 worden er injecties met botulinetoxine in de spieren gegeven, deze verminderen de spierkrampen drastisch. De injecties worden o.a. gebruikt bij blefarospasme, spasmodische torticollis, spasmodische dystonieën en schrijfkramp. De injecties worden over het algemeen om de 12 weken gegeven.

Het nadeel van injecties met botulinetoxine zijn de complicaties die kunnen optreden. Afhankelijk van de gemeten spierspanning wordt er gedoseerd, maar vaak vindt er geen meting plaats vóór de injectie met botulinetoxine.

Er kunnen complicaties ontstaan nadat er een te hoge dosering geïnjecteerd wordt, waardoor de ingespoten spier en omgeving tijdelijk verlamt. Niet op de juiste plaats spuiten kan ook gebeuren, waardoor het gewenste resultaat uitblijft.

Therapieën kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar plaatsvinden. Indien medicatie en/of botulinetoxine niet helpen kan bij bepaalde vormen van dystonie een operatie worden overwogen. Aanvullende therapieën ter verlichting zijn fysiotherapie, Mensendieck oefentherapie en ontspanningsoefeningen. Alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, homeopathie, dieet etc. zijn geprobeerd met wisselend succes. Ontspanning- en psychotherapie kunnen het leven draaglijker maken en de kwaliteit van leven verbeteren.

 

 

Ik geef je vrijblijvend informatie over wat Guasha precies doet met je lichaam en hoe een behandeling verloopt…

 

Voel je waar je probleem zich bevindt en wil je geholpen worden?

Zet hier je eerste stap en neem vrijblijvend contact  met mij op!
contact

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *