Privacyverklaring

Praktijk Via Corpus, gevestigd aan Westerwijk 7, 3334 GR Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.praktijkviacorpus.nl

colinda@praktijkviacorpus.nl

Westerwijk 7, 3334 GR Zwijndrecht

06-27202316

Colinda Ooms is de functionaris gegevensbescherming van Praktijk Via Corpus zij is bereikbaar via colinda@praktijkviacorpus.nl of 06-27202316

 

Verwerkte persoonsgegevens

Praktijk Via Corpus verwerkt persoonsgegevens van cliënten, doordat zij gebruik maken van diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan Praktijk Via Corpus hebben verstrekt. De grondslag is dat cliënt de gegevens zelf verstrekt en daarmee toestemming geeft voor het gebruiken van deze gegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Via Corpus verwerkt:

 

De volgende gegevens worden verzameld door het invullen van het contactformulier (informatie die de aanvrager zelf verstrekt):

 • volledige naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer (facultatief)
 • bericht

Met het invullen van het contactformulier kunnen (potentiële) cliënten informatie vragen over een bepaald onderwerp of klacht. De ingevulde gegevens worden gebruikt om een gedegen antwoord op de vraag te kunnen geven en met de betreffende persoon contact op te nemen.

 

De volgende gegevens worden verzameld in Evi Care het digitale patiëntendossier (informatie die de aanvrager zelf verstrekt):

 • volledige naam
 • adres
 • woonplaats en postcode
 • geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • beroep
 • sport
 • hobby
 • medicaties
 • informatie over klachten en medische zaken die in het verleden hebben gespeeld
 • gebruik van belastende stoffen (roken, alcohol, koffie, drugs)

Deze gegevens worden gebruikt als voorbereiding op een behandeling. Aan de hand van deze gegevens kan vooraf een inschatting gemaakt worden waar en hoe er behandeld gaat worden. De adresgegevens zijn van belang voor de facturering. Alle gegevens worden door de cliënt zelf aangeleverd met diens toestemming. Tijdens de behandeling zullen in het dossier bijzonderheden worden vastgelegd over het verloop van de behandeling.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken

Praktijk Via Corpus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënt:

 • gezondheidgegevens

 

Het doel en op basis van welke grondslag Praktijk Via Corpus persoonsgegevens verwerkt

Praktijk Via Corpus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Diensten leveren: De medische behandeling van mens
 • Cliënt te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van betaling en facturering
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of gratis tips, indien gewenst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Via Corpus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Via Corpus) tussen zit.

 

Bewaren gegevens

Praktijk Via Corpus bewaart persoons- en gezondheidgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijn:

Persoons- en gezondheidgegevens worden voor de duur van 15 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Via Corpus verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, alleen indien noodzakelijk, voor de uitvoering van onze overeenkomst met cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit altijd in overleg en met toestemming van cliënt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Praktijk Via Corpus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de gebruiker voorkeursinstellingen. De website wordt hierdoor geoptimaliseerd. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

 

Google Analytics

Om te weten hoe bezoekers de website gebruiken, maakt Praktijk Via Corpus gebruik van Google Analytics. Zo wordt het gebruik van de website geöptimaliseerd. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Praktijk Via Corpus kan bezoekers daarom niet persoonlijk herleiden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Cliënt behoudt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Praktijk Via Corpus. Tevens behoudt cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat cliënt bij Praktijk Via Corpus een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van de cliënt beschikken in een computerbestand naar cliënt of een ander, door cliënt genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens , een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar colinda@praktijkviacorpus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door inschrijver/cliënt is gedaan, vraagt Praktijk Via Corpus een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de cliënt. Praktijk Via Corpus reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op cliënt’s verzoek. Praktijk Via Corpus wil er tevens op wijzen dat er mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiligen persoonsgegevens

Praktijk Via Corpus neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als cliënt het idee heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via colinda@praktijkviacorpus.nl of 06-27202316

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.